mentorystė

Verslo

Šiuo metu pokyčių greitis ir dažnis tapo toks, kad nekreipti į juos dėmesio negalima, priešingu atveju gresia kompanijos žlugimas. Vienas iš aktualiausių organizacijos vadybos aspektų – tai jos išorės aplinkoje ir viduje vykstančių pokyčių reikšmės veiklos organizavimui ir rezultatams įvertinimas, šių pokyčių galimos neigiamos įtakos eliminavimas bei galimų teigiamų pasekmių numatymas ir panaudojimas. Tai padaryti kompanija gali keliais būdais. Pirma, įmonė privalo turėti strategiją – kompleksinę, visą veiklą apimančią sąvoką, apibūdinančią, kaip verslui pasiekti savo tikslus. Antra, įmonė turi būti aktyvi įgyvendindama iš anksto sukurtas strategijas. Trečia, įmonė privalo veikti, atsižvelgdama į naujas aplinkybes, ypač į nenumatytas galimybes ir netikėtas grėsmes. Siekiant verslo sėkmės, būtina strategiškai mąstyti apie įmonės konkurencingumą ir jo pasikeitimus greitai kintančiomis sąlygomis.

  • Ar esama strategija dera su tuo kas aplinkoje vyksta?

  • Ar strategija išnaudoja pagrindinius išteklius?

  • Ar numatytas išskirtinumas bus atsinaujinantis?

  • Ar strategijos elementai tarpusavyje dera?

  • Ar yra pakankamai išteklių, kad būtų vykdoma ši strategija?

  • Ar strategija yra realizuojama?

Esamos verslo strategijos įvertinimas:

Atliekama esamos verslo aplinkos ir organizacijos analizė;

  • Šios vizijos atžvilgiu, analizuojama esama konkurencinė aplinka;

  • Identifikuojamos galimybės ir grėsmės;

  • Suteikiama pagalba nustatant tinkamas strategines alternatyvas;

  • Suteikiama pagalba aprašant strateginius tikslus.

Suteikiama pagalba sukuriant norimos organizacijos viziją ir tikslus:

Suteikiama pagalba įgyvendinant strateginius tikslus ir suteikiant verslui aiškią kryptį bei lankstumą.